• Doanh thu 2021
 • Doanh thu 2021

  18.647

  tỷ VNĐ

 • Quy mô nhân sự
 • Quy mô nhân sự

  4.270+

  nhân sự

 • Khách hàng
 • 1.326.722

  Khách hàng

 • Chi nhánh, văn phòng trên cả nước
 • 144

  Chi nhánh, văn phòng trên cả nước

 • Lĩnh vực kinh doanh
 • 6

  Lĩnh vực kinh doanh

Liên hệ
Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh