Chính sách thanh toán

Khách hàng khi lựa chọn sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi HÒA BÌNH MINH sẽ thực hiện thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo nội dung đã thỏa thuận.

Mọi chi tiết thắc mắc về chính sách thanh toán, quý khách vui lòng liên hệ theo số hotline: 0243 822 5588

Chính sách vận chuyển

Phương thức cung ứng hàng hóa, dịch vụ:

HÒA BÌNH MINH cung ứng hàng hóa, dịch vụ trên toàn quốc. Khách hàng có quyền lựa chọn mua hàng trực tiếp tại các Showroom, đại lý của HÒA BÌNH MINH hoặc nhận hàng tại nhà.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng làm phát sinh chậm trễ trong việc cung ứng hàng hóa, dịch vụ (nếu có), HÒA BÌNH MINH sẽ thông tin kịp thời cho khách hàng và xử lý nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng.

Chính sách hoàn trả

Việc hoàn trả (nếu có) được trao đổi trực tiếp khi Khách hàng mua hàng và được thực hiện theo quyền, nghĩa vụ tại các hợp đồng/tài liệu đã giao kết với HÒA BÌNH MINH và quy định chung của HÒA BÌNH MINH.