ĐÀO TẠO PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THEO OKRs

Cập nhật: Ngày 09/07/2022

Ngày 07/7, tại Văn phòng Việt Trì, Ban Kế hoạch – VPTĐ Hòa Bình Minh đã tổ chức riêng buổi đào tạo về Phương pháp Lập Kế hoạch hành động theo mẫu OKRs cho các Lãnh đạo, Cán bộ quản lý Phòng Kinh doanh và Phòng Kế hoạch các ĐVTV trong hệ thống.

Theo ông Hồ Hải An – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn – Người phụ trách hướng dẫn đào tạo, mục đích của chương trình nhằm hỗ trợ các ĐVTV nắm được Phương pháp xác định và lập được Kế hoạch có Mục tiêu cụ thể, đo lường được Kết quả của các bước thực hiện trong khoảng thời gian xác định. Trong đó, Mục tiêu được hiểu là các hành động nhằm mở rộng, nâng cao hiệu quả và cải thiện chất lượng hoạt động kinh doanh.


Lãnh đạo, Cán bộ quản lý các ĐVTV tham gia trực tiếp buổi đào tạo OKRs

Chương trình đào tạo được tổ chức kết hợp cả hai hình thức online và offline. Trong đó,  chương trình thu hút được sự tham gia offline của 25 người và 15 người online qua zoom. Các thành viên tham gia khóa học là Giám đốc và Cán bộ quản lý của Công ty Gạch, Công ty Thép, Công ty Xe máy, Công ty Hòa Bình Yên Bái và Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao.

Trước đó, trong buổi Hướng dẫn thực hành Hệ thống quản trị OKRs trong toàn hệ thống Hòa Bình Minh hồi cuối tháng 02/2022, Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực đã từng khẳng định sự cần thiết của việc áp dụng hệ thống quản trị OKRs.  OKRs sẽ giúp các bộ phận xác định và thống nhất được mục tiêu cũng như nhiệm vụ trọng tâm, kèm theo là các giải pháp cụ thể theo từng tháng, từng kỳ để đạt được kết quả then chốt.


Lãnh đạo, Cán bộ quản lý các ĐVTV tham gia online buổi đào tạo OKRs

OKRs hỗ trợ tích cực trong việc kết nối và tăng hiệu suất làm việc của từng cá nhân, từng Phòng/Ban, từng ĐVTV gắn với mục tiêu chung của Tập đoàn. Với sự gắn kết nội bộ chặt chẽ này, Ban Lãnh đạo của Tập đoàn, ĐVTV, Phòng/Ban có thể chắc chắn mọi người đang cùng chung một định hướng; Xác định được những mục tiêu trọng yếu cho từng cấp độ tổ chức để tập trung ưu tiên đưa ra các biện pháp thực hiện; Tăng tính minh bạch và sự gắn kết khi từng cá nhân có thể nắm được công việc chung; Nhân viên sẽ được chủ động trong việc đưa ra các biện pháp để hoàn thành và theo dõi kết quả công việc; Đo lường được mức độ hoàn thành mục tiêu. Đó chính là lý do OKRs là phương pháp quản trị đang được Ban Lãnh đạo Hòa Bình Minh tích cực đẩy mạnh công tác đào tạo và thực hành áp dụng trong phạm vi từng Phòng/Ban, từng ĐVTV trong toàn hệ thống của Tập đoàn.