THƯ CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN - XUÂN NHÂM DẦN

"Tân niên, Hạnh phúc, Bình an tiến

Xuân nhật, Vinh hoa Phú quý lai"