THƯ CHÚC TẾT NGUYÊN ĐÁN - XUÂN NHÂM DẦN

Cập Nhật: 1/2/2022 | 12:01:00 AM

"Tân niên, Hạnh phúc, Bình an tiến

Xuân nhật, Vinh hoa Phú quý lai"