HỘI NGHỊ BÁO CÁO QUÝ III & KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC QUÝ IV/2022 TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH

Ngày 13 và 14/10, Hội nghị Báo cáo Quý III và kế hoạch triển khai công việc Quý IV/2022 của Tập đoàn Hòa Bình Minh đã diễn ra tại Văn phòng Việt Trì.

Hội nghị có sự tham gia của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Ban Giám đốc các ĐVTV và các cán bộ chủ chốt của các Ban chuyên môn Văn phòng Tập đoàn.

Trước khi Hội nghị đi vào phần nghị sự, Ban Giám đốc các ĐVTV và các Ban chuyên môn đã trao tặng lẵng hoa chúc mừng Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam. Và đây cũng là một trong những ngày vui không chỉ của riêng cá nhân Chủ tịch/Tổng Giám đốc, mà còn là ngày đáng tự hào của toàn thể CBCNV trong hệ thống khi Chủ tch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực được đón nhận danh hiệu là một trong 60 Doanh nhân Việt Nam Tiêu biểu năm 2022 do VCCI công bố và vinh danh.


Ban Giám đốc các ĐVTV và các Ban chuyên môn
chúc mừng Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực
nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam

Hội nghị đã lần lượt nghe các báo cáo kết quả OKRs, PDCA Quý III/2022 của Giám đốc/thành viên Ban Giám đốc các ĐVTV – Công ty Xe máy, Công ty Ô tô, Công ty Gạch, Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao, Công ty Thép, Công ty Hòa Bình Yên Bái; báo cáo của các Ban chuyên môn VPTĐ; đồng thời chia sẻ nhiều ý kiến, giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch Quý IV/2022.

Sau mỗi Báo cáo của Đơn vị sẽ là phần đánh giá và thảo luận của các thành viên tham gia Hội nghị, nhằm tìm ra những ưu điểm, những hạn chế và đưa ra những góp ý để hoàn thiện hơn nữa nội dung các bản Báo cáo.

Hội nghị đã diễn ra trong 02 ngày, với việc phân tích chi tiết từng số liệu kết quả đạt được ứng với mục tiêu và biện pháp thực hiện của từng Đơn vị, cũng như chủ động nhìn nhận nguyên nhân của việc không đạt được kết quả như kỳ vọng và cùng nhau đưa ra giải pháp hành động để không lặp lại trở ngại hướng tới mục tiêu trong kế hoạch triển khai.


Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực đánh giá các Báo cáo tại Hội nghị

Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực đã tổng kết lại Hội nghị với những con số thống kế đáng chú ý và những tồn đọng cần phải tích cực thay đổi trong thời gian tới. Ông đề nghị các cán bộ quản lý phải thực hiện tốt chức năng tham mưu và giám sát. Và để kế hoạch OKRs, PDCA chính xác và hiệu quả, Giám đốc các ĐVTV cần phải xây dựng các tiêu chí đánh giá quy chuẩn và bám sát mục tiêu.

Bên cạnh đó, để công cuộc tái cấu trúc giai đoạn 2021 – 2025 thành công, Chủ tịch/Tổng Giám đốc yêu cầu tất cả các ngành hàng cần có phương pháp tái tổ chức, tái nguồn lực, nâng cao cơ sở vật chất - nhân sự - tài chính, xây dựng môi trường làm việc văn hóa, xây dựng văn hóa lãnh đạo với sự gương mẫu của những người quản lý. Từng cá nhân, từ CBNV tới Ban Giám đốc, cần thay đổi tư duy - sáng tạo - đột phá, thay đổi cách làm để phù hợp với xu thế mới, cùng nhau hướng tới mục tiêu chung của Tập đoàn.

Hội nghị đã thành công tốt đẹp, tất cả các ngành hàng đã báo cáo đầy đủ các kết quả OKRs và PDCA lên Ban Tổng Giám đốc và nhận được những ý kiến đánh giá thiết thực về thực trạng của từng Đơn vị, sẵn sàng thực hiện thành công kế hoạch của Quý IV/2022.