Trong suốt lịch sử hình thành và phát triển, với sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ Ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, Tập đoàn Hòa Bình Minh và các công ty thành viên, cá nhân TGĐ được trao tặng Huân chương Lao động của Chủ tịch Nước cùng nhiều giải thưởng, bằng khen, cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và của các Tỉnh, Thành phố, Bộ, Ban ngành tặng hàng năm vì những đóng góp tích cực cho xã hội và cộng đồng.

 • Đứng thứ 26 TOP500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam<br>Đứng thứ 69 TOP500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

  Đứng thứ 26 TOP500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam
  Đứng thứ 69 TOP500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

 • Tổng giám đốc Bùi Minh Lực nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2016

  Tổng giám đốc Bùi Minh Lực nhận danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2016

 • Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực nhận trao Huân chương lao động hạng nhì

  Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực nhận trao Huân chương lao động hạng nhì

 • Tổng giám đốc Bùi Minh Lực được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì

  Tổng giám đốc Bùi Minh Lực được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhì

 • Hòa Bình Minh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba

  Hòa Bình Minh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba

 • Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3

  Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3

 • ‘Thương hiệu vàng Việt Nam năm 2007’

  ‘Thương hiệu vàng Việt Nam năm 2007’

 • Hòa Bình Minh được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chứng nhận là “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2019”

  Hòa Bình Minh được Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái chứng nhận là “Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2019”