• Tập đoàn Hòa Bình Minh được hình thành và phát triển khởi nguồn từ Công ty TNHH Hòa Bình (thành lập ngày 20/04/1993) tại địa bàn tỉnh Yên Bái với ngành nghề chính là kinh doanh vật liệu xây dựng.