CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “LÃNH ĐẠO TỈNH THỨC CHUYỂN HÓA”

Cập nhật: Ngày 23/07/2022

Ngày 17 - 18/7/2022 vừa qua, tại Flamingo Đại Lải Resort Vĩnh Phúc, Tập đoàn Hòa Bình Minh đã tổ chức chương trình “Mindfulness Transformation Leadership” (Lãnh đạo Tỉnh thức Chuyển hóa) dành cho Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và hơn 30 cán bộ Quản lý chủ chốt của Tập đoàn Hòa Bình Minh.

Mindfulness Transformation Leadership (Lãnh đạo Tỉnh thức Chuyển hóa) cho cán bộ Lãnh đạo của Tập đoàn Hòa Bình Minh là khóa học trang bị cho đội ngũ lãnh đạo một cái nhìn tổng quan về năng lực Lãnh đạo cùng một số mô hình/công cụ để có thể giúp mỗi người tự nhìn lại và cùng nhau đánh giá được nguyên nhân của những thất bại/thành công trong công việc, chặng đường hình thành sự nghiệp nhằm chuyển hóa những cảm xúc tiêu cực từ đó xây dựng những giá trị, năng lượng Lãnh đạo tương lai.

Khóa học mang tính chất vừa lý thuyết vừa trao đổi những thực tế trải nghiệm của giảng viên và chính các học viên với 80% thời gian thực hành trao đổi.

Thông qua 02 ngày học tập giảng viên Nguyễn Minh Nguyên – CEO công ty ALB đã dẫn dắt các Anh chị Lãnh đạo trải qua nhiều cảm xúc thông qua các Bài học từ thất bại – Hành trình sự nghiệp, thành công và xây dựng Năng lượng mới, tương lai mới.

Phát biểu tại chương trình, Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực chia sẻ Mục tiêu đến năm 2025 của Tập đoàn Hòa Bình Minh và mong muốn đội ngũ Lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn không ngừng nâng cao năng lực Lãnh đạo, thực hiện tốt 06 Nguyên tắc quản lý: Chủ động – Lập kế hoạch – Làm việc nhóm – Triển khai thực hiện – Không ngừng cải thiện – Không sợ khó khăn và cùng đồng lòng đoàn kết, tỉnh thức để thực hiện các mục tiêu, chiến lược của Tập đoàn.


Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực chia sẻ tại Chương trình


Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn Hòa Bình Minh

Tại chương trình các Lãnh đạo đã có những trao đổi, chia sẻ vô cùng sôi nổi, tích cực với nhiều bài học kinh nghiệm Leadership:

  1. Lãnh đạo cần phải học từ thành công và thất bại của chính mình
  2. Công cụ hữu hiệu để thay đổi, chuyển hóa là tam giác: Nhận biết/tỉnh thức – Sự kiện – Đối thoại
  3. Lãnh đạo tạo ra tầm nhìn chiến lược và đặt câu hỏi chiến lược
  4. Lãnh đạo tạo ra sự thay đổi bằng các công cụ chiến lược, ứng dụng mô hình 8 bước của Kotler vào quản trị sự thay đổi: Tạo cảm giác tính cấp thiết - Hình thành liên minh để dẫn dắt - Tạo dựng tầm nhìn - Chia sẻ tầm nhìn - Xây dựng năng lực theo đuổi tầm nhìn - Tạo ra những kết quả tức thì - Tạo ra thay đổi - Thể chế hoá thay đổi

Các học viên thảo luận sôi nổi


Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực và giảng viên Nguyễn Minh Nguyên trao chứng chỉ cho các Học viên

 


Toàn thể cán bộ Lãnh đạo tham gia chương trình

Chương trình Lãnh đạo tỉnh thức chuyển hóa nằm trong Dự án nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự Hòa Bình Minh năm 2022, trong đó nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý các cấp được xác định là một trong những mục tiêu trọng điểm trong năm.

Thông qua chương trình đã góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết toàn thể đội ngũ Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Bình Minh để cùng đồng lòng thực hiện Mục tiêu của Tập đoàn trong thời gian tới./.