CÔNG TY TNHH HÒA BÌNH: 30 NĂM XÂY DỰNG - NIỀM TIN BỀN VỮNG

Ngày 20/04/1993, Công ty TNHH Hòa Bình (đơn vị tiền thân của Tập đoàn Hòa Bình Minh) được thành lập tại vùng đất Yên Bái với ngành nghề kinh doanh VLXD. Trải qua 30 năm phát triển, Công ty TNHH Hòa Bình đã xây dựng được một hệ thống mạng lưới kinh doanh phủ khắp tỉnh Yên Bái với nhiều ngành hàng chủ lực.

Hiện tại, với 9 Cửa hàng kinh doanh xe máy, 5 Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất, doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt 13% đến 15%, Công ty đang tạo việc làm ổn định cho hơn 230 lao động với mức thu nhập bình quân 7,5 triệu/người/tháng, đảm bảo tốt các chế độ chính sách cho người lao động song song việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước. Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể như Chi bộ đảng, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên,.. được tạo điều kiện phát triển hoạt động rất tốt.

Công ty TNHH Hòa Bình vẫn đang tiếp tục vững vàng trên hành trình tiến lên phía trước, với mục tiêu kiên định theo đuổi sứ mệnh phụng sự và đem tới sự hài lòng cho khách hàng, nhân viên và đối tác.