TỔNG HỢP HÌNH ẢNH CHUỖI HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH

Thực hiện theo thông điệp của Bộ Y Tế về việc thực hiện 5K nơi công cộng: Khẩu Trang - Khử Khuẩn - Khoảng Cách - Không tập Trung - Khai báo Y Tế, Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động Tập Đoàn Hòa Bình Minh đều nắm vững và nghiêm túc thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh áp dụng biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các chi nhánh, đại lý của hệ thống Tập Đoàn thuộc nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Bên cạnh đó, Tập Đoàn và các Công ty thành viên vẫn liên tục có những sẻ chia, đóng góp bằng tiền mặt, hiện vật đến các cơ quan ban ngành, tuyến đầu, nơi những “chiến sĩ chống covid-19” vẫn ngày đêm căng mình, vất vả chống lại dịch bệnh, giữ bình yên cho đất nước.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ đóng góp, ủng hộ bằng tiền mặt cũng như hiện vật của Tập Đoàn Hòa Bình Minh vào công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lên tới gần 16 tỷ đồng.

Hòa Bình Minh mong rằng, đóng góp của doanh nghiệp sẽ phần nào góp thêm sức mạnh để Việt Nam chiến thắng đại dịch, đúng theo sứ mệnh “đóng góp tích cực vào lợi ích cộng đồng” mà Tập Đoàn luôn hướng tới và thực hiện.

Ban Truyền Thông