PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “TÔI YÊU HÒA BÌNH MINH”

Trên hành trình phát triển, mỗi thành công của Tập đoàn Hòa Bình Minh đã, đang và sẽ được bồi đắp dựa trên nền tảng vững chắc của Văn hóa Doanh nghiệp – Nơi hội tụ của thái độ làm việc, phẩm chất người lao động và văn hóa ứng xử của từng thành viên Hòa Bình Minh.

Trung tuần tháng 3/2022, dựa trên những ấn phẩm nội bộ đã được xây dựng và phát hành, Tập đoàn đã chính thức phát động cuộc thi “TÔI YÊU HÒA BÌNH MINH” với nội dung xoay quanh tìm hiểu (để thấu hiểu) về lịch sử hình thành và phát triển của Tập đoàn, triết lý kinh doanh, những giá trị cốt lõi, sứ mệnh và tầm nhìn cũng như văn hóa ứng xử Hòa Bình Minh…

“TÔI YÊU HÒA BÌNH MINH” được tổ chức với mục đích lan tỏa tinh thần Hiểu để Tin yêu và Tự hào về những giá trị nền tảng, từ đó phát huy văn hóa ứng xử tốt đẹp mà con người Hòa Bình Minh đã cùng nhau gây dựng qua hành trình gần 30 năm.

 

Nội dung cuộc thi “TÔI YÊU HÒA BÌNH MINH”:

  1. Thành phần tham gia:

 Toàn thể CBNV trong toàn hệ thống Tập đoàn Hòa Bình Minh

  1. Hình thức thi:
    Thi online với 20 câu trắc nghiệm và 01 câu tự luận
  2. Thời gian thi: 

 Diễn ra trong khoảng từ ngày 30/03/2022 đến ngày 05/04/2022.

Với mẫu hình NGƯỜI HÀNH ĐỘNG, từng CB-CNV Hòa Bình Minh đã và đang tiếp tục góp phần vào sự phát triển của từng ngành hàng, thúc đẩy hành trình tiến tới mục tiêu trở thành Tập đoàn tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam với tâm thế chủ động và nhiệt thành cống hiến.