KỶ NIỆM 11 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA BÌNH MINH VĨNH YÊN

Cập Nhật: 12/4/2021 | 8:53:34 AM

TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH Kỷ Niệm 11 Năm Thành Lập CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA BINH MINH VĨNH YÊN - HBM T5 11/07/2007 - 11/07/2018

 

TỔNG CÔNG TY HÒA BÌNH MINH
Kỷ Niệm 11 Năm Thành Lập CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÒA BINH MINH VĨNH YÊN - HBM T5 11/07/2007 - 11/07/2018