HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH HỆ THỐNG QUẢN TRỊ OKR TRONG HỆ THỐNG HÒA BÌNH MINH

Chương trình đào tạo OKR nằm trong nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022 mà Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã chỉ đạo trong cuộc họp giao ban đầu năm mới. Đó là nhiệm vụ tái cấu trúc mô hình tổ chức và rà soát, tinh chỉnh bộ máy nhân sự, ứng dụng số hóa vào công tác quản lý, quản trị theo hệ thống và mục tiêu cụ thể, áp dụng từ Tập đoàn tới các công ty, chi nhánh, đại lý và cửa hàng.

Mục tiêu của buổi đào tạo này nhằm củng cố kiến thức về OKR cho lãnh đạo các ĐVTV, hiểu được những lợi ích của OKR, giúp cho nội bộ tổ chức liên kết mục tiêu chung của Tập đoàn, của từng công ty và từng Phòng/Ban.

Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực khẳng định sự cần thiết của việc áp dụng hệ thống quản trị OKR cũng như việc xác định mục tiêu của từng bộ phận, đơn vị. Theo Ông, sự thảo luận sẽ đưa tới sự thống nhất trong việc xác định mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm, sau đó cần có các giải pháp cụ thể theo từng tháng, từng kỳ. Tổng Giám đốc cũng yêu cầu, các Phòng/Ban, các đơn vị thành viên có nhiệm vụ tham mưu các giải pháp, vừa giúp việc, vừa trực tiếp triển khai các biện pháp để đạt các mục tiêu Ban Lãnh đạo Tập đoàn đã đề ra.

 


Ban Lãnh đạo Tập đoàn và ĐVTV tham dự buổi hướng dẫn OKR

Lợi ích của OKR

OKR là từ viết tắt của Objectives and Key Results. Thuật ngữ này được Việt hóa với tên gọi Quản trị theo Mục tiêu và Kết quả then chốt. Đây đang là phương pháp quản trị được các doanh nghiệp lớn áp dụng nhằm gắn kết mục tiêu cụ thể với kết quả chung.

OKR là phương pháp quản trị hỗ trợ tích cực trong việc kết nối và tăng hiệu suất làm việc của từng cá nhân, từng Phòng/Ban, từng ĐVTV gắn với mục tiêu chung của Tập đoàn. Với sự gắn kết nội bộ chặt chẽ này, Ban Lãnh đạo của Tập đoàn, ĐVTV, Phòng/Ban có thể chắc chắn mọi người đang cùng chung một định hướng; Xác định được những mục tiêu trọng yếu cho từng cấp độ tổ chức để tập trung ưu tiên đưa ra các biện pháp thực hiện; Tăng tính minh bạch và sự gắn kết khi từng cá nhân có thể nắm được công việc chung; Nhân viên sẽ được chủ động trong việc đưa ra các biện pháp để hoàn thành và theo dõi kết quả công việc; Đo lường được mức độ hoàn thành mục tiêu.

Theo ông Bùi Quang Minh – Giám đốc Văn phòng Tập đoàn, OKR đề cao sự chủ động và điều quan trọng nhất của OKR chính là sự đồng nhất trong ban lãnh đạo về một mục tiêu chung. Sau đó, các thành viên sẽ chủ động đưa ra các cách thức để đạt được mục tiêu. Mục tiêu có thể thay đổi theo từng kế hoạch hoạt động kinh doanh. Ví dụ, năm nay mục tiêu của ngành ô tô sẽ là thị phần và hài lòng khách hàng, nhưng năm sau sẽ là doanh số. Quan trọng là mục tiêu phải được Ban Giám đốc ô tô cùng nhau tham luận và chủ động xây dựng cho phù hợp.

Vậy, OKR chính là phản ánh mong muốn của một tổ chức, một cá nhân. OKR tập trung trả lời hai câu hỏi: Mục tiêu (Objective) là gì? Và Biện pháp nào để đạt được Kết quả then chốt (Key Result)?.

Ông Hồ Hoài An – Trưởng Ban Kế hoạch, đưa ra một ví dụ rất đơn giản và dễ hiểu. Ví dụ: Mục tiêu của chúng ta là Sức khỏe, thì chúng ta cần phải đặt ra các chỉ số cụ thể về bữa ăn, sở thích, nghỉ ngơi, thể dục – Điểm kiểm soát. Như, bữa ăn – phải kiểm soát được tổng số calo vào ra, tổng lượng muối, đường, lượng nước, tinh bột… được nạp trong ngày; hay về thể dục – phải kiểm soát được tổng số bước chân vận động, tổng thời gian tập thể dục… Kết quả trọng yếu của Mục tiêu Sức khỏe sẽ là cân nặng, huyết áp, lượng cholesterol trong máu… Nếu Kết quả này chưa chuẩn thì sẽ điều chỉnh đầu ra/vào của Điểm kiểm soát để đạt được Mục tiêu Sức khỏe tốt.

Như vậy, để áp dụng OKR hiệu quả, từng cá nhân, Phòng/Ban, ĐVTV và Tập đoàn cần một kế hoạch rõ ràng về những gì cần phải thực hiện trong Điểm kiểm soát Kết quả trọng yếu để đạt được Mục tiêu đã đề ra, đó chính là vấn đề cốt lõi của phương pháp quản trị OKR.