CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG GIẢNG DẠY

Cập nhật: Ngày 05/08/2022

Trong 3 ngày 22 – 23/7/2022 và 02/08/2022 tại hội trường tầng 3 tòa Văn phòng Việt Trì, phòng Đào tạo và PTNNL - Ban Hành chính Nhân sự Tập đoàn đã tổ chức khóa học “Kỹ năng giảng dạy” dành cho hơn 30 cán bộ quản lý Tập đoàn và giảng viên nội bộ tại các công ty.

Thông qua chương trình, các học viên được trang bị những kiến thức nền tảng và ứng dụng các công cụ trong thiết kế bài giảng nhằm giúp cho các giảng viên nội bộ phát triển kỹ năng dẫn giảng, thiết kế bài giảng một cách bài bản, chuyên nghiệp.


Hơn 30 cán bộ quản lý và giảng viên nội bộ tham gia chương trình

Khóa học diễn ra sôi nổi trong 02 ngày học tập và 01 ngày thực hành giảng dạy với 05 nội dung quan trọng đối với một giảng viên nội bộ:

1. Nền tảng của giảng viên tích cực;

2. Kỹ năng trình bày hiệu quả;

3. Kỹ năng điều phối và phản hồi;

4. Ứng dụng ADDIE trong thiết kế trải nghiệm học tập;

5. Tư duy EPICS để thiết kế các hoạt động học hiệu quả.


Hình ảnh học viên học tập sôi nổi, tích cực

Dưới sự dẫn dắt tâm huyết của giảng viên Học viện G-Talent và đặc biệt là sự nỗ lực của tất cả các học viên, trong ngày bế giảng khóa học các giảng viên nội bộ Hòa Bình Minh đã được trải nghiệm thực hành giảng dạy một sản phẩm đào tạo, trình bày trước Hội đồng đánh giá và được trực tiếp chỉnh sửa, hoàn thiện.

Với phương châm “học đi đôi với hành”, các thành viên tham gia đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các bài giảng cũng như ứng dụng hiệu quả kiến thức được học vào bài giảng của mình.


Các học viên thực hành giảng dạy ngay tại lớp học

Tổng kết chương trình đào tạo, Phó Tổng giám đốc Bùi Quang Minh đã chia sẻ định hướng đào tạo và phát triền nguồn nhân lực của Tập đoàn trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh vai trò của đội ngũ giảng viên nội bộ cũng như mong muốn xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ vững mạnh để đóng góp quan trọng vào công tác phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn.

Chương trình đào tạo Kỹ năng giảng dạy nằm trong Dự án nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự Hòa Bình Minh năm 2022, trong đó nâng cao năng lực giảng dạy của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên nội bộ được xác định là một trong những mục tiêu quan trọng trong năm.


Các học viên nhận Chứng chỉ hoàn thành xuất sắc khóa học

Khóa học đã kết thúc thành công tốt đẹp và hứa hẹn trong thời gian tới chúng ta sẽ tiếp tục có những chương trình đào tạo hiệu quả do chính những Giảng viên chất lượng từ nguồn nội bộ Tập đoàn chia sẻ, dẫn dắt.