CHÀO ĐÓN NỘI SAN HÒA BÌNH MINH

Ngày 14/5, nội san CHUYỂN ĐỘNG của Tập đoàn Hòa Bình Minh chính thức ra mắt sau 01 tháng được phê duyệt về chủ trương.

Số 01 với chủ đề “Văn hóa Ứng xử - Chất keo của Doanh nghiệp” đã nhận được sự ủng hộ tin bài nhiệt tình từ CB-CNV, như tiếp nối thêm chuỗi hoạt động nội bộ xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong toàn hệ thống Hòa Bình Minh. Trước đó, trong tháng 4, hơn 4.000 CB-CNV đã tham gia cuộc thi tìm hiểu về lịch sử và văn hóa với tên gọi “Tôi yêu Hòa Bình Minh” vô cùng ý nghĩa và sôi nổi.

 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm của Hòa Bình Minh và được đẩy mạnh trong năm 2022. Trong đó, Văn hóa ứng xử chính là tinh thần cốt lõi của Văn hóa Doanh nghiệp, bên cạnh các giá trị cốt lõi.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Văn hóa Ứng xử luôn được người sáng lập Tập đoàn chú trọng thông qua các giá trị được thiết lập, đó là Sự Công bằng - Tôn trọng; Sự Chủ động - Giao tiếp cởi mở - Chân thành. Đây chính là những nguyên tắc ứng xử đã được cô đọng từ tinh thần, thái độ, phong cách, hành vi thông qua mối quan hệ giữa Ban Lãnh đạo với Nhân viên; Nhân viên với Nhân viên; Nhân viên với Khách hàng, Đối tác. Những nguyên tắc này mang một sứ mệnh lớn lao, đó là chất keo kết nối giữa các cá nhân trong một tập thể, là sức mạnh mềm quyết định sự lớn mạnh và bền vững của Tập đoàn.

Thông qua CHUYỂN ĐỘNG, Ban Biên tập của nội san mong muốn, không chỉ muốn tạo 1 diễn đàn ngôn ngữ viết để mọi người hiểu nhau, xích lại gần nhau hơn nữa không chỉ trong công việc mà trong cả đời sống cá nhân, mà CHUYỂN ĐỘNG đã được xây dựng với phương châm: cùng Trao đổi, cùng Chia sẻ, cùng Gây dựng và cùng Trải nghiệm - mọi điều xoay quanh công việc, cuộc sống của mỗi thành viên Hòa Bình Minh.