• Chi nhánh Thép 26 - Bình Phước

  KCN Bắc Đồng Phú,TT Tân Phú, Huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
 • Trung tâm VLXD Đại Lộ

  Số 349, Tổ dân phố số 15, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
 • Trung tâm VLXD Nam Cường

  Số 9, tổ dân phố số 4, đường Yên Ninh, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
 • Trung tâm VLXD Km5

  Số 3, Tổ dân phố số 11, phường Đồng Tâm, TP Yên Bái, Tỉnh Yên Bái
 • Trung tâm VLXD Km10

  Số 33, Tổ dân phố 3, Thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, Tỉnh Yên Bái
 • Trung tâm VLXD Văn Yên

  Số 27, tổ dân phố số 1, Thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên,Tỉnh Yên Bái