TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH KICK–OFF DỰ ÁN TÁI CẤU TRÚC NHÂN SỰ

Cập Nhật: 12/4/2021 | 8:41:56 AM

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, Tập đoàn Hòa Bình Minh đã chính thức khởi động dự án “Tái cấu trúc nhân sự ngành hàng VLXD“. Dự án hướng tới xây dựng một hệ thống quản trị nhân sự tổng thể cho Hòa Bình Minh là doanh nghiệp tư nhân lớn hiện đại bậc nhất tại Việt Nam.

Giai đoạn 2019-2020 được Tập đoàn đánh giá giai đoạn tăng tốc phát triển của Hòa Bình Minh song song với việc tiến hành tái cấu trúc để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển bền vững 2021 – 2025. Bên cạnh việc ký kết hợp đồng triển khai giải pháp SAP S/4 HANA như một hoạt động quan trọng trong chương trình tái cấu trúc tổng thể, Tập đoàn Hòa Bình Minh đã lựa chọn Công ty tư vấn OCD thực hiện dự án “Tái cấu trúc nhân sự ngành hàng VLXD” cho nhóm Công ty Thép và Công ty Gạch ốp lát của Hòa Bình Minh. Dự án bao gồm ba giai đoạn:

  • Giai đoạn I: Khảo sát đánh giá hiện trạng tình hình hoạt động của Tập đoàn Hòa Bình Minh.
  • Giai đoạn II: Xây dựng cơ cấu tổ chức tầm cao của Tập đoàn Hòa Bình Minh và phân cấp quản lý của Tập đoàn với công ty thành viên; xây dựng cơ cấu tổ chức và chuẩn hóa chức năng chức danh cho nhóm Công ty Gạch & Thép.
  • Giai đoạn III: Định biên nhân sự, chuẩn hóa quy trình tác nghiệp nội bộ, xây dựng hệ thống quản lý kết quả công việc, xây dựng hệ thống quản lý năng lực & kế hoạch đào tạo 2 năm đầu tiên, xây dựng hệ thống lương 3Ps cho nhóm Công ty Gạch & Thép

Ông Bùi Minh Lực - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Bình Minh phát biểu tại lễ Kick-off dự án

 

Trong thời gian thực hiện dự án, Tập đoàn Hòa Bình Minh nghiên cứu việc ứng dụng phần mềm digiiMS của Công ty CP Giải pháp Công nghệ OOC – Công ty thành viên của Công ty CP Tư vấn Quản lý OCD vào công tác quản lý bao gồm các ứng dụng:

  • Thiết kế cơ cấu tổ chức digiiOST (phân bổ chức năng và xây dựng bản mô tả công việc trên hệ thống)
  • Đánh giá thực hiện công việc digiiKPI (triển khai, theo dõi hệ thống chỉ tiêu KPI trong thực tế)
  • Đánh giá năng lực digiiCAT (đánh giá năng lực nhân sự trên diện rộng, nhanh chóng, có được hệ thống báo cáo kịp thời, đầy đủ đáp ứng nhu cầu quản lý)

Hai bên đã tìm được tiếng nói chung về sự đồng điệu trong phương pháp thực hiện dự án, cam kết nguồn lực để đồng hành cùng nhau

 

        Với nỗ lực không ngừng nghỉ và định hướng tầm nhìn dài hạn Tập đoàn Hòa Bình Minh kỳ vọng Dự án tái cấu trúc nhân sự ngành hàng VLXD sẽ đem lại sự ổn định vững chắc cho hệ thống quản trị, phát triển mạnh nguồn nhân sự chất lượng cao. Từ đó, phát triển khối ngành hàng VLXD tăng trưởng mạnh mẽ đóng góp cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Hòa Bình Minh