TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CẤP CAO

Cập nhật: 30/06/2022 

Ngày 30/6/2022, tại trụ sở Văn phòng Tập đoàn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh đã tổ chức Lễ công bố Cơ cấu tổ chức và Trao Quyết định bổ nhiệm nhân sự cấp cao của Tập đoàn.

Lễ công bố có sự tham gia của Ban Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống cùng nhân sự phụ trách các Phòng/Ban.

Phát biểu khai mạc trước khi diễn ra nghi thức quan trọng của Lễ công bố, Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực chia sẻ, trong năm 2022, Hòa Bình Minh tiếp tục triển khai kế hoạch tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp và kiện toàn lại bộ máy hoạt động của Công ty và các Phòng/Ban. Trong 06 tháng đầu năm, Công ty đã bổ sung vào bộ máy được 04 vị trí trưởng ban quan trọng – Ban Tài chính – Kế toán, Ban Công nghệ Thông tin, Ban Xây dựng và Ban Hành chính – Nhân sự. Đó là những cá nhân ưu tú, được đào tạo chuyên môn bài bản.


Chủ tịch/Tổng Giám đốc phát biểu trong Lễ công bố

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, Hòa Bình Minh đã mở rộng quy mô ra nhiều tỉnh thành ở những lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Để hệ thống quản lý chủ động đáp ứng được kịp thời với tốc độ phát triển, Ban Lãnh đạo Tập đoàn quyết định phân công lại nhiệm vụ của Ban Tổng Giám đốc, bổ nhiệm các nhân sự cấp cao chịu trách nhiệm quản lý và điều phối các mảng hoạt động quan trọng trong Tập đoàn.


Những nhân sự nhận Quyết định bổ nhiệm từ Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực

Các nhân sự được bổ nhiệm nhiệm kỳ 2022 – 2024, gồm: Ông Bùi Quang Minh - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Binh Minh, chuyên trách công tác Quản trị Nhân sự & Phát triển nguồn nhân lực, Truyền thông, Công nghệ thông tin, Xây dựng; Ông Hồ Hải An - giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Binh Minh, chuyên trách công tác Kế hoạch, Đầu tư Dự án, Pháp chế; Ông Bùi Công Thành - giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ Phần Xe máy Hòa Bình Minh; Ông Trần Đức Hiệp - giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Bình Minh.


Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực chúc mừng các nhân sự cấp cao

Bên cạnh đó, Chủ tịch/Tổng Giám đốc Bùi Minh Lực cũng giao thêm các nhiệm vụ bổ sung trong nhiệm kỳ tiếp theo cho 02 Phó Tổng Giám đốc – Bà Nguyễn Thị Hiền và bà Nguyễn Thị Hồng Lan.

Các thành viên đã cùng cam kết trước Ban Lãnh đạo Tập đoàn, tuân thủ mọi sự phân công, giao nhiệm vụ; Đảm bảo thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý trong trong vai trò mới; Đảm bảo nâng cao hiệu quả và chất lượng các mảng được giao trọng trách; Hoàn thành tốt các chỉ tiêu OKR, KPI được giao ở chức danh mới.


Lễ Công bố được diễn ra tại VPTĐ Hòa Bình Minh

Ban Lãnh đạo hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ nhân sự được bổ nhiệm, và đề nghị các nhân sự phải nỗ lực từng ngày, phối hợp cùng CB-NV VPTĐ và các ĐVTV cải tiến, nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp; thay mặt Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, đào tạo và tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất, khích lệ CB-CNV đóng góp vào sự phát triển chung của từng ngành hàng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, cải thiện đời sống của CB-CNV, và đặc biệt là mang lại sự hài lòng cho khách hàng của Hòa Bình Minh.