BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 8/2021

Cập Nhật: 11/8/2021 | 3:43:03 PM

Các thành viên tương lai của Tập Đoàn Hòa Bình Minh thân mến!

Chúng tôi đang tìm kiếm các ‘mảnh ghép’ còn thiếu trong hệ thống nhân sự, với rất nhiều vị trí hấp dẫn và thú vị.

Các vị trí tuyển dụng trong tháng 8/2021 của các ngành hàng bao gồm:

Thông tin chi tiết, vui lòng xem tại: https://www.hoabinhminh.com/co-hoi-viec-lam/

NHANH TAY ỨNG TUYỂN VÀ GIA NHẬP CÙNG HÒA BÌNH MINH NHÉ!