BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 3/2022

Vô vàn cơ hội việc làm hấp dẫn tại hệ thống các ngành hàng của Hòa Bình Minh.

Gia nhập ngay cùng chúng tôi để có cơ hội làm việc tại 1 trong 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.


Cơ hội việc làm tại Văn phòng Tập Đoàn


Cơ hội việc làm tại nghành hàng Thép

 


Cơ hội việc làm tại nghành hàng Gạch

 


Cơ hội việc làm tại ngành hàng Xe máy