BẢN TIN TUYỂN DỤNG THÁNG 07/2021

Cập Nhật: 7/7/2021 | 9:18:52 AM

Hòa Bình Minh luôn coi nguồn nhân lực là tài sản quý giá nhất và là chìa khóa cho sự thành công và phát triển trong tương lai của Tập đoàn. Để đáp ứng kịp thời cho các kế hoạch phát triển hoạt động kinh doanh trong thời gian tới, Tập Đoàn Hòa Bình Minh và các đơn vị thành viên liên tục tìm kiếm và tuyển chọn các nhân sự chất lượng và phù hợp, đáp ứng yêu cầu công việc với các vị trí như sau:

CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH

 

CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY Ô TÔ HÒA BÌNH MINH

 

CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY GẠCH HÒA BÌNH MINH

 

CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY XE MÁY HÒA BÌNH MINH

 

CÁC VỊ TRÍ LÀM VIỆC TẠI CÔNG TY THÉP HÒA BÌNH MINH

Hãy gia nhập vào đội ngũ nhân sự của Hòa Bình Minh. Chúng tôi cam kết tạo ra và duy trì một môi trường làm việc tôn trọng, chuyên nghiệp, nơi mỗi người đều có thể đóng góp vì sự thành công của Tập đoàn và mọi nỗ lực, cống hiến đều được ghi nhận, đánh giá xứng đáng.

Thời hạn ứng tuyển: 31/7/2021. Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.hoabinhminh.com.